Truyện cười tiếu lâm 3

Nam mô, ba con chiền chiện

Một hôm, một ông sư và ba bà vãi, ra thăm vườn chùa; bắt được một tổ ba con chiền chiện, đem về chùa, làm lễ phóng sinh. Lúc lễ, ông sư xướng lễ rằng:

truyen-cuoi-moi-ngay

– Nam mô, cải ác vi thiện!

Ba bà vãi, nghễng ngãng, nghe không rõ, cùng xướng theo rằng:

– Nam mô, ba con chiền chiện!

Ông sư xướng lại:

– Nam mô, cải ác vi thiện!

Ba bà vãi lại cứ:

– Nam mô, ba con chiền chiện!

Ông sư tức quá, quay lại, vạch quần ra mà gắt rằng:

– Này, còn con chiền chiện này nữa là bốn.

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay