Xuất hóa đơn chi nhánh

Xuất hóa đơn chi nhánh

Theo điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

1. Chi nhánh hạch toán độc lập:

– Xuất hóa đơn như bán hàng bình thường.

2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng … ở khác tỉnh, khi điều chuyển hàng hóa cho những chi nhánh này để bán thì DN có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Lập hóa đơn GTGT.

b) Lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Nhưng khi bán hàng thì những chi nhánh này phải lập hóa đơn và Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính. Để trụ sở chính lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Xem chi tiết tại đây: ketoanbacninh.net

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay