Tuyển Sinh Khóa Học Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Tuyển Sinh Khóa Học Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; 

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng như sau:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN BẮC NINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Đối tượng:

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán có đủ 1 trong 2 điều kiện sau:

  •      Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên.
  •      Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

Thời gian đào tạo: 

1.5 tháng. Lịch học vào các ngày chủ nhật hàng tuần

Thời lượng chương trình:

11 chuyên đề theo quy định của Bộ Tài chính

Học phí quy định:

2.800.000đ (Đã bao gồm hồ sơ, tài liệu khóa học)

Giảng viên:

Trực tiếp giảng viên của Học viện tài chính tham gia giảng dạy.

Giáo trình:

Giáo trình đào tạo Học Kế toán trưởng Doanh nghiệp do Bộ tài chính phát hành

Thủ tục nhập học kế toán trưởng:

Học viên cần chuẩn bị một bộ hồ sơ học Kế toán trưởng như sau:

  • 01 Đơn xin nhập học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác     
  • 01 Bằng tốt nghiệp photo công chứng.
  • 01 chứng minh nhân dân phôtô
  • 04 ảnh 3x4cm(chụp không quá 06 tháng) 

​Download mẫu hồ sơ tại đây

Nội dung chương trình:

          Gồm 11 chuyên đề theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 thống nhất trong cả nước.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

Chuyên đề

Nội dung

T.lượng
Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: 24 tiết
Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp: 20 tiết
Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế: 24 tiết
Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư: 12 tiết
Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính: 16 tiết
Ôn tập và thi Phần I: 08 tiết
Cộng Phần I: 104 tiết
II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

Chuyên đề

Nội dung

T.lượng
Chuyên đề 6:   Pháp luật về kế toán: 16 tiết
Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp: 16 tiết
Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù): 40 tiết
Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: 36 tiết
Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp: 40 tiết
Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28  tiết
Ôn tập và thi Phần II: 08 tiết
Cộng Phần II: 184 tiết
Tổng cộng: 288 tiết

Chứng chỉ cuối khóa:

     Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh Nghiệp do Bộ Tài chính phát hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán).

TRUNG TÂM KẾ TOÁN BẮC NINH – CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

Đến trực tiếp Trung tâm Kế toán Bắc Ninh tại địa chỉ:

Số 05 – Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, TP Bắc Ninh ( đối diện trường cao đẳng nghề cơ điện Bắc Ninh)

ĐT: 0222 3 856 278  – Hotline: 01678.405.222 / 01237.970.222

Email:  ketoantfa.bn@gmail.com

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay