Tư vấn kế toán thuế tại bắc giang

Tư vấn kế toán thuế tại bắc giang

Tại sao nên sử dụng Dịch vụ Tư vấn Kế toán thuế ?

Doanh nghiệp mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và các quy định của các luật thuế có liên quan.
Doanh nghiệp đang hoạt động nhưng nhân sự kế toán còn non kinh nghiệm Do cán bộ kế toán của Doanh nghiệp còn ít kinh nghiệm, không nắm vững các luật, chính sách thuế thường xuyên thay đổi.
Doanh nghiệp muốn có một đơn vị chuyên trách tư vấn nghiệp vụ cho mình.
Cùng với một khoản chi phí. Nhưng thay vì chỉ thuê được một Kế toán trưởng tư vấn cho mình thì Doanh nghiệp thuê được cả một Đơn vị dịch vụ kế toán tư vấn cho mình.

Doanh nghiệp thường xuyên được cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế của nhà nước.
Tiến độ: Kịp thời nộp các báo cáo, sổ sách lên cơ quan nhà nước mà không lo bị muộn, bị phạt do nộp chậm.

Nội dung dịch vụ Tư vấn Kế toán – Thuế.

Các nội dung trong gói dịch vụ Tư vấn Kế toán – Thuế

1. Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán;

2. Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế;

3. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT;

4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;

5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu ….,

6. Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế;

7. Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán;

8. Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế;

9. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế;

10. Tư vấn việc cân đối Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận.

11. Hướng dẫn cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất của cơ quan thuế.

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay