Tổng hợp câu hỏi tình huống Thuế hay gặp trong Doanh nghiệp

Tổng hợp câu hỏi tình huống về Thuế hay gặp trong Doanh nghiệp

Câu Hỏi:
Nhân viên đi công tác nước ngoài thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác). Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì có được xem là hợp lệ để tính vào chi phí được trừ? 

Trả lời:
Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, trường hợp công ty có nhân viên đi công tác nước ngoài, cá nhân thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác).
Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì khoản chi phí này không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm:

Câu Hỏi:
Khi quyết toán thuế, người nhận hồ sơ thường yêu cầu nhiều loại giấy tờ hơn theo quy định của thông tư, thì người nộp thuế phải làm gì. Ví dụ quyết toán thuế TNCN của cá nhân, theo thông tư chỉ phải nộp tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN (phụ lục kèm theo nếu có); bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Tuy nhiên người nhận hồ sơ yêu cầu bảng lương, giấy nộp tiền thuế, thư bổ nhiệm, photo tờ khai các tháng, bảng kê ngày cư trú, hợp đồng thuê nhà… 

Trả lời:
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế khai quyết toán với cơ quan thuế thì hồ sơ bao gồm:
– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
– Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
– Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư này nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
Bạn có thể căn cứ theo quy định trên để thực hiện kê khai quyết toán theo đúng quy định.

Câu Hỏi:
Trường hợp công ty chúng tôi mua máy tính về nhập kho, sau đó xuất cho cán bộ nhân viên dùng, thì có được coi là tiêu dùng nội bộ, có cần xuất hóa đơn ghi nhận giá vốn và doanh thu nội bộ không? Cám ơn

Trả lời:
Chào bạn, trường hợp công ty kinh doanh máy tính, mua máy tính về nhập kho để bán và có xuất cho cán bộ nhân viên dùng thì được coi là tiêu dùng nội bộ, không phải kê khai nộp thuế GTGT và không xuất hóa đơn.

 

 

 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay