Hoàn thuế giá trị gia tăng

Thời gian hoàn thuế cho người nộp thuế sẽ được rút ngắn từ 03 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư 99 xuống chỉ còn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được:
 1. lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; hoặc
 2. lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.
Cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế về các thời điểm:
 1. tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế;
 2. ban hành thông báo và quyết định giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan thuế; và
 3. chi khoản hoàn thuế từ Kho bạc Nhà nước cho người nộp thuế.

Cục Thuế có trách nhiệm cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong cùng ngày ký ban hành quyết định hoàn thuế.

Sau khi hạch toán Quyết định hoàn thuế và quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu Ngân sách nhà nước, Cục Thuế luân chuyển sang Kho bạc nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Thông tư 31 có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2017.

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Nghị định 44 giảm mức đóng hàng tháng của người sử dụng lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ 1% theo quy định tại Nghị định 37 xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương (căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động):

 1. Đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động:
  1. (a) không xác định thời hạn;
  2. (b) xác định thời hạn;
  3. (c) theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  4. (d) được ký kết với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định pháp luật lao động;
 2. người quản lý doanh nghiệp; người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 3. cán bộ, công chức, viên chức;
 4. công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 5. sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Riêng đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, mức đóng hàng tháng của người sử dụng lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động  bệnh nghề nghiệp sẽ giảm xuống còn 0,5% từ 01/01/2018 thay vì từ 01/06/2017 như các trường hợp nêu trên.

Nghị định 44 có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm 1 số dịch vụ khác:

Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn dịch vụ ABS

SĐT: 0222. 3856278 hoặc Hotline: 0378 405 222 (Mrs. Hương)