Thủ tục Kê khai thuế

Thủ tục Kê khai thuế

Thủ tục Kê khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Hộ đang kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh khoảng thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế Môn bài cả năm, hộ mới ra kinh doanh trong thời gian

Thủ tục Kê khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

– Bộ phận giao dịch “Một cửa”

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

+ Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày Lễ, thứ 7 và Chủ nhật)

3- Trình tự thực hiện: Không có

4- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại bộ phận giao dịch “Một cửa”

5- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không có

6- Thời hạn giải quyết: Không có

7- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế tỉnh

8- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế

9- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

11- Phí, lệ phí: Không thu phí

12- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

  1. Thủ tục kê khai thuế:

  2. Đối với thuế Môn Bài:

Đối với hộ thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm của năm dương lịch, cơ sở mới ra kinh doanh thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh.

  1. Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:

* Hộ ổn định thuế:

Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh hàng tháng phải nhận tờ khai và kê khai doanh thu kinh doanh chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ ổn định (đối với hộ đang kinh doanh) hoặc ngày 15 của tháng bắt đầu kinh doanh. Đối với hộ mới ra kinh doanh và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh; đối với hộ đang thu thuế ổn định đã hết hạn ổn định, thời gian kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối kỳ ổn định.

* Hộ nộp thuế theo kê khai:

Đối với hộ nộp thuế theo kê khai hàng tháng phải lập tờ khai thuế và nộp tờ khai trong 10 ngày đầu tháng tiếp sau.

  1. Nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

  2. Thuế Môn Bài:

– Hộ đang kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh khoảng thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế Môn bài cả năm, hộ mới ra kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.

– Hộ kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm bắt đầu kinh doanh trong năm và thời điểm kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh nhưng không nộp thuế môn bài.

– Hộ kinh doanh nộp thuế đối với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó, Hộ kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi cư trú hoặc nơi được cấp ĐKKD.

– Sau khi nộp thuế Môn bài hộ kinh doanh được cơ quan thuế cấp một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài.

  1. Thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:

* Hộ kinh doanh nộp thuế theo mức thuế khoán ổn định:

Nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan thuế gửi đến.

Thông báo thuế được chuyển đến hộ kinh doanh chậm nhất trước 3 ngày so với thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo.

Trường hợp thông báo được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn chuyển chậm nhất là trước 5 ngày so với ngày nộp thuế ghi trên thông báo

. Ngày nộp thuế ghi trên thông báo nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phải nộp thuế.

* Hộ Kê khai:

– Hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp có kê khai thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan thuế , thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp sau.

– Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai tạm nộp thuế TNDN hàng quý theo tờ khai thuế TNDN hoặc theo số cơ quan thuế ấn định, thời hạn nộp thuế chậm nhất  không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trích chuyển tiền từ tài khoản của hộ kinh doanh vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước, đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng séc, tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế hoặc cơ quan thuế cấp biên lai thuế

* Đối với những cá nhân:

(hộ) kinh doanh (trừ đối tượng nộp thuế có kê khai) ở địa bàn xa kho bạc nhà nước hoặc kinh doanh lưu động, không thường xuyên thì cơ quan thuế tổ chức thu thuế và nộp vào ngân sách nhà nước.

Thời hạn cơ quan thuế phải nộp tiền thuế đã thu vào NSNN chậm nhất không quá 3 ngày (kể từ ngày thu được tiền); riêng đối với miền núi, hải đảo, vùng đi lại khó khăn chậm nhất không quá 6 ngày kể từ ngày thu được tiền thuế.

* Đối với hộ kinh doanh nhập khẩu:

Phi mậu dịch, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới không áp dụng hình thức thông báo nộp thuế phải kê khai nộp thuế GTGT ngay khi nhập khẩu.

Khi nộp thuế hộ kinh doanh được cơ quan thuế hoặc cơ quan kho bạc nhà nước cấp biên lai thu thuế  hoặc chứng từ xác nhận việc đã thu thuế cho người nộp thuế bằng biên lai, chứng từ do Bộ tài Chính thống nhất phát hành.

* Hộ kinh doanh buôn chuyến:

Kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo từng chuyến hàng đối với cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi

Thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN Nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng tiền Việt nam.

13- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có.

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác có liên quan:

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn dịch vụ ABS

SĐT: 0222. 3856278 hoặc Hotline: 0378 405 222 

Trân trọng cám ơn! 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay