Quy định về tiền lương tháng thứ 13

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

       Tiền lương tháng 13 là một vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm. Vậy tiền lương tháng 13 là gì? Quy định về cách tính tiền lương tháng 13 như thế nào? Có phải doanh nghiệp nào cũng sẽ trả tiền lương tháng 13 cho người lao động hay không?

Cong-ty-dich-vu-ke-toan-tai-bac-ninh

Tiền lương tháng 13 là gì?

Vào những dịp nghỉ Tết hàng năm, lương tháng 13 là mối quan tâm của rất nhiều người lao động. Lương tháng 13 là tên gọi không chính thức của một khoản tiền thưởng thường được một số công ty phát cho người lao động vào dịp cuối năm dương lịch, thường là tháng 12. Lương tháng 13 không phải là thưởng Tết âm lịch, vì ở một số công ty có cả lương tháng 13 và thưởng Tết.

Trong Bộ Luật Lao động năm 2012 không có khái niệm lương tháng 13 mà chỉ quy định về khái niệm tiền thưởng tại Điều 103 như sau:

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, tiền lương tháng 13 là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động theo thỏa thuận và căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Nếu doanh nghiệp thua lỗ hoặc người lao động không hoàn thành công việc của mình có thể sẽ không nhận được tiền lương tháng 13.Tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận, tức không phải tiền lương theo công việc hay chức danh của người lao động.


Tiền lương tháng 13 của người lao động trong cùng công ty có như nhau không?

Tiền lương tháng 13 là một loại tiền thưởng, do vậy nó phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của NLĐ nên sẽ trả theo kết quả đóng góp, không thể cào bằng cho mọi người lao động. Tức là người sử dụng lao động phải căn cứ, đánh giá kết quả công việc sau một năm của người lao động sau đó mới có thể quyết định mức tiền lương tháng 13 của người lao động đó. Nếu người sử dụng lao động chi trả tiền lương tháng 13 cho tất cả người lao động như nhau sẽ không làm động lực thúc đẩy để người lao động tích cực làm việc, phát huy sáng kiến, …


Cách tính tiền lương tháng 13

Cách tính tiền lương tháng 13 thường theo công thức thông dụng sau:

  • Làm đủ 12 tháng (bao gồm cả thời gian thử việc) thì sẽ được hưởng 1 tháng lương.
  • Nếu không làm đủ 12 tháng (hoặc có tăng/giảm lương trong thời gian làm việc), thì sẽ tính theo tỉ lệ tương đương.

Cách tính trên được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp. Do tiền lương tháng 13 không phải là khoản tiền bắt buộc theo quy định của pháp luật nên mỗi doanh nghiệp sẽ có cách tính, cách xác định khác nhau. Việc tính lương tháng 13 còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất của doanh nghiệp và số lượng người lao động trong đơn vị.

Tiền lương tháng 13 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012. Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/8/2013, tiền thưởng được xem là khoản thu nhập chịu thuế (bị tính thuế TNCN). Do đó, khi được nhận tiền lương tháng 13, người lao động phải chịu tiền thuế thu nhập cá nhân.

Việc tính thuế thu nhập cho lương tháng 13: Công ty bạn trả tiền lương tháng 13 vào tháng nào thì cộng khoản lương tháng 13 với tháng đó để tính thu nhập chịu thuế, tức là gộp chung tiền lương tháng 13 với tiền lương tháng đó. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính một lần.


Tiền lương tháng 13 có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng. Do vậy, nếu trong hợp đồng lao động ghi tiền lương tháng 13 này ở một mục riêng, không gộp chung với khoản tiền lương hàng tháng thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội.


NSDLĐ có bắt buộc phải chi trả tiền lương tháng 13 cho người lao động không?

Theo quy định của BLLĐ, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất – kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Như vậy, việc người sử dụng lao động có thưởng cho NLĐ còn tùy thuộc mức độ hoàn thành công việc và kết quả sản xuất – kinh doanh của đơn vị. Nghĩa là nếu Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì không nhất thiết phải thưởng cuối năm cho NLĐ, trừ khi quy định về thưởng Tết, lương tháng 13 được ghi nhận trên các văn bản có giá trị pháp lý như: Hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay