Việc cần làm khi mới thành lập doanh nghiệp

Những việc cần làm khi mới thành lập doanh nghiệp

Kế toán cần làm những gì với doanh nghiệp mới thành lập?

Công ty mới thành lập cần làm những gì?

Đó là những lo lắng, băn khoăn thường thấy của người chủ doanh nghiệp mới thành lập hoặc các kế toán viên chưa có kinh nghiệm thực tế.

Một công ty mới thành lập có những việc cần làm khi mới thành lập doanh nghiệp yêu cầu:

 • Người kế toán phải làm sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Sau đây, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS xin giới thiệu tới các bạn học viên 10 việc người kế toán cần phải làm cho công ty mới thành lập.

Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần chú ý thực hiện các công việc sau:

1. Khai thuế môn bài

– Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh:

 • Thì thời hạn khai & nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

– Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh:

 • Thì thời hạn khai & nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.

– Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm:

 • Phải nộp tiền thuế Môn bài cả năm

Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 1/7 cuối năm):

 • Sẽ nộp thuế môn bài 1/2 năm

-> Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Chú ý: Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài vào cùng thời gian.

2. Khai thuế GTGT

Doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ:

 • Gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

– Doanh nghiệp mới thành lập khác thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

– Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

– Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán,

Nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai.

Chính vì thế, kế toán đặc biệt chú ý là ngay tháng thành lập thì phải lập & nộp tờ khai thuế GTGT rồi, chậm nhất là ngày 20 tháng sau.

Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp thu mẫu 04/GTGT.

Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT.

3. Khai thuế TNDN

4. Khai thuế TNCN

– Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/ quý, nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm. (mẫu 05/KK-TNCN)

– Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế & áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Văn bản tham khảo:

 • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN.

5. Hóa đơn

– Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo PP Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:

 • Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, S
 • Sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày.
 • Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn,
 • Thì mỗi tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC trên HTKK chậm nhất là ngày 20 tháng sau.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng.

– Đây là hóa đơn bán hàng thông thường, không phải là hóa đơn GTGT.

– Và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

Văn bản tham khảo:

 • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 52/2010 & 04/2014 về hóa đơn.

6. Tài khoản ngân hàng

– Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

7. Lao động và BHXH

– Nếu Doanh Nghiệp bạn có từ 10 lao động trở lên:

 • Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:
 • kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

-Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu:

 • Mẫu hệ thống thang bảng lương.

Văn bản tham khảo:

 • Luật Lao động & Luật Bảo hiểm xã hội.

8. Bảng định mức nguyên vật liệu

Nếu công ty bạn là Doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập:

 • Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại Doanh Nghiệp (Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 thì Doanh Nghiệp không phải nộp cho cơ quan thuế bắt đầu từ năm 2014)

Văn bản tham khảo:

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

9. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định

– Lập & nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Văn bản tham khảo:

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng & trích khấu hao TSCĐ.

10.  Các thủ tục khai báo ban đầu khác như:

đăng ký chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

Nếu bạn vẫn băn khoăn về thủ tục của doanh nghiệp mới thành lập hãy nhấc máy lên gọi cho chúng thôi theo số

0962.511.222

Website: https://ketoanbacninh.net

Xem thêm: Kế toán dịch vụ nhà hàng khách sạn tại Bắc Ninh

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay