Những công việc của kế toán tiền lương cần làm

Những công việc của kế toán tiền lương cần làm
Rate this post

Những công việc của kế toán tiền lương cần làm

Ngoài kế toán thuế ra thì trong công ty kế toán tiền lương cũng nắm giữ một vị trí khá quan trọng, tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động và cũng là chi phí lớn của doanh nghiệp vì thế người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý còn phải cân bằng chi phí của doanh nghiệp.

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay