Những công việc của kế toán tiền lương cần làm

Những công việc của kế toán tiền lương cần làm

Ngoài kế toán thuế ra thì trong công ty kế toán tiền lương cũng nắm giữ một vị trí khá quan trọng, tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động và cũng là chi phí lớn của doanh nghiệp vì thế người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý còn phải cân bằng chi phí của doanh nghiệp.

Công việc chính của kế toán tiền lương là:

  • Theo dõi chấm công cho cán bộ nhân viên
  • Hạch toán, tính lương & các khoản trích theo lương cho cán bộ nhân viên

Xem thêm một số dịch vụ:

Bình luận của khách

Tư vấn ngay