Những chú ý khi làm kế toán xuất nhập khẩu cho người mới

Những chú ý khi làm kế toán xuất nhập khẩu cho người mới.

Những chú ý khi làm kế toán xuất nhập khẩu cho người mới. Hiện nay có 1 thực tế cho thấy đa số các bạn lớp học kế toán thuế mới ra trường.

Đặc biệt là kế toán xuất nhập khẩu gặp vấn về thuế xuất nhập khẩu.

Nhằm hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường hình dung rõ hơn về công việc của một kế toán nhập khẩu thực tế hơn.

Trung tâm kế toán Bắc Ninh chia sẻ bài viết sau hy vọng các bạn phải nắm vững các nghiệp vụ của một kế toán xuất nhập khẩu.

Đào tạo kế toán tổng hợp tháng 11

Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là gì?

– Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.

Chỉ có những hàng hóa được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhưng cần chú ý các trường hợp sau:
– Hàng hóa đó có thể là hợp pháp ở nước ngoài nhưng không hợp pháp ở Việt Nam:

  • Thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

– Hàng hóa hợp pháp nhưng giao dịch không hợp pháp: thì không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Hàng hóa chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải là hàng hóa được mang qua biên giới Nam:

– Hàng hóa là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu cần phải chuyển hàng hóa qua biên giới Việt Nam thông qua mua bán, trao đổi biếu tặng…
– Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới phải là hành vi trực tiếp tác động làm hàng hóa đó dịch chuyển qua biên giới Việt Nam.

Hành vi đó do đối tượng nộp thuế trực tiếp tác động và có nghĩa vụ nộp thuế hoặc ủy quyền cho chủ thể khác có nghĩa vụ nộp thay.

Bình luận của khách

Tư vấn ngay