Nghiệp vụ kế toán

Một số thông tin nghiệp vụ kế toán mới nhất. cập nhật  tại trung tâm ABS Bắc Ninh

Nghiệp vụ kế toán cần nhớ khi bạn làm kế toán Mua hàng

N 152,153,155,156,211,641,642…….; Giá  mua chưa bao gồm thuế GTGT

N 133 ; Thuế GTGT mua vào

C 111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.

Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC

N 331

C 111, 112

Nghiệp vụ kế toán cần nhớ khi bạn làm kế toán Bán hàng

N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

Có 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

Có 3331  Thuế GTGT bán ra

Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng

Nợ  111, 112

Có 131

Ngân hàng trả lãi cho DN

112

C 515

Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh  nghiệp )

642

C 112

Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)

Nợ 635

Có  111,112

Thu vốn góp cổ phần của cổ đông

Nợ 111,112, 221

Có  411

CÔNG CỤ , DỤNG CỤ, NVL, THÀNH PHẨM

Các xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu, TTĐB (  Nếu có ) – các khoản giảm trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Phương pháp tính giá xuất kho

– Phương pháp bình quân gia quyền

Giá trị thực tế loại tồn đầu kỳ + giá trị thực tế cùng loại nhập trong kỳ

ĐGBQ cả kỳ dự trữ = ———————————————————–

Số lượng thực tế từng loại tồn đầu kỳ + số lượng thực tế nhập trong kỳ

– Phương pháp nhập trước xuất trước

Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước

– Phương pháp nhập sau xuất trước

– Phương pháp này đơn hàng nào nhập về sau sẽ được xuất trước

– Phương pháp thực tế đích danh

Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

2. Xuất công cụ dụng cụ

– Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC

Nợ 153

Nợ 1331

Có 111,112,331

– Khi xuất dùng

* Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

N 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất

N 641 : Sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : Sử dụng cho bộ phận QLDN

C 153 : công cụ dụng cụ

* TRường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

+ Khi xuất dùng

N 142 ( dưới 1 năm tài chính)

N 242 ( Trên 1 năm tài chính)

C 153

+ Khi phân bổ từ 2 lần trở lên

N 154: sử dụng cho bộ phận Sx

N 641 :  sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

C 242, 142

Nếu bạn chưa biết hoạch toán công cụ, dụng cụ mời bạn xem : Hướng dẫn hoạch toán công cụ dụng cụ

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Các xác định nguyên giá của tài sản cố định = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên quan ( Vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu ( nếu có)- các khoản giảm trừ ( Ck thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Khi mua TSCĐ

N 211

N 133

C 111, 112, 331

* Chú ý

– Khi mua TS phải kết chuyển nguồn ( kết chuyển đúng nguyên giá của Ts)

– Mua TS bằng vốn vay dài hạn hay bằng nguồn vốn kinh doanh thì không phải kết chuyển nguồn.

2. Hàng tháng tính khấu hao

Thường các DN tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

154/661/642

C 214

3. Trong quá trình sử dụng mà thanh lý , nhượng bán

– Xóa sổ

N 214 : Tổng giá trị khấu hao tính đến thời điểm thanh lý, nhượng bán

N 811: Giá trị còn lại

C 211: Nguyên giá TS

– Giá thỏa thuận

N 111,112,131

C 711 : Giá thỏa thuận của 2 bên

C 3331 thuế GTGT bán ra của TS

– Trường hợp có tân trang sửa chữa trước khi thanh lý

N 811 Chi phí thanh lý

N 133 Thuế gtgt

C 111, 112, 331

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1. Các khoản trích theo lương

Chỉ tiêu           BHXH (26%)  BHYT (4,5%) BHTN(2%)     KPCĐ(2%)

Trừ vào CP của DN    18%     3%       1%       2%

Trừ vào lương 8%       1,5%    1%

2. Hạch toán

Lương phải trả các bộ phận của DN

Nợ 154/641/642

Có 334

Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN

Nợ 154/641/642 (18% x lương cơ bản)

Có 3383

Nợ 154/641/642 (3% x lương cơ bản)

Có 3384

Nợ 154/641/642 (1% x lương cơ bản)

Có 3389

Nợ 154/641/642 (2% x lương cơ bản)

Có 3382

Trích các loại bảo hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

Nợ 334

Có 3383

N 334  ( 1,5% x  lương cơ bản)

C 3384

N 334  ( 1% X lương cơ bản)

C 3389

Thanh toán lương cho CNV

N 334                    Lương thực lĩnh = Tổng lương ( Tổng bên Có TK 334) – các khoản giảm trừ vào lương ( Tổng bên Nợ TK 334

C 111/ 112

– Nộp các khoản bảo hiểm

N333

N444

N999

C 111/ 112

Hi vọng với những chia sẻ ở trên các bạn đã phần nào hệ thống lại được các nghiệp vụ của mình. Bên cạnh đó cũng rất nhiều bạn còn thiếu sót những kĩ năng, kiến thức, Kế Toán Hà Nội liên tục khai giảng các khóa học kế toán thực hành trên bộ chứng từ thực tế.

Mời bạn tham khảo chương trình,hình thức đào tạo của chúng tôi với mọi đối tượng.

Xem thêm:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 02226 53 2222  – Hotline: 0378 405 222-( Đào Tạo)- 0962.511.222( Dịch vụ)

Website: www.ketoanbacninh.net  – EMAIL: ketoantfa.bn@gmail.com

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay