Mức phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất 2017

Mức phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất 2017

Mức phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất 2017 hiện nay đang được quy định tại khoản 3 điều 3 luật số 106/2016/QH13:

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn quyết định xử lý  của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

Ngày 12/08/2016, Bộ tài chính vừa ban hành thông tư 130/2016/TT_BTC hướng dẫn nghị 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế. Tại khoản 3 điều 3;

– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh:

Từ ngày 01/07/2016 thì tiền nộp chậm được tính theo mức 0,03%/ngày, tính trên số tiền phải nộp;

– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước:

Ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

+ Trước ngày 01/01/2015 tính phạt nộp chậm, tiền nộp chậm theo quy định tại luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền nộp chậm theo quy định lại luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày 01/07/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03% ngày;

Số ngày nộp chậm tiền thuế bao gồm:

  • (ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước;

– Trường hợp cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế:

bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên để thu hồi nợ thuế thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đến ngày cơ quan thuế lập biên bản kê biên tài sản;

– Trường hợp nộp thuế khai thiếu tiền thuế:

Của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền nộp chậm theo mức 0,05%/ ngày hoặc ( mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/06/2016 và theo mức 0,03% / ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/07/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước;

Lưu ý:

Theo thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 17/02/2015 thì cách xác định tiền phạt tính ( từ ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế là 0,05%/ ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp “ đã bỏ mức 0,07% nếu chậm nộp trên 90 ngày”;

Nếu vẫn còn chưa hiểu bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ hoặc được tư vấn miễn phí.

Các thông tư về thuế sẽ được cập nhật thường xuyên các bạn nhớ theo dõi nhé:

Liên hệ: 

Hotline: 0378 405 222-( Đào Tạo)- 0962.511.222( Dịch vụ)

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay