Lớp học kế toán thuế thực tế tại Bắc Ninh

Lớp học kế toán thuế thực tế tại Bắc Ninh

Kế toán thuế, kế toán trưởng, kế toán kho…đều là những vị trí quan trọng ở doanh nghiệp hiện nay vì thế mỗi năm đều tuyển dụng liên tục.

Nhiều bạn khi đi phỏng vấn không đáp ứng được những yêu cầu về kiến thức kế toán thuế thực tế tại doanh nghiệp mà nhà tuyển dụng đưa ra. 

Để biến ước mơ đang còn dang dở trở thành hiện thực. Trung tâm Kế toán Bắc Ninh mong muốn được làm cầu nối giúp các bạn thực hiện giấc mơ.

Các phần chính trong khóa học kế toán thuế

Phần 1: Bồi dưỡng lý thuyết kế toán thực tế chuyên sâu:

Bản chất theo dõi các loại kế toán DN:

 • Kế toán thuế; Kế toán tài chính;
 • Phân biệt cách theo dõi và quản lý từng loại kế toán.

Chế độ kế toán DN:

 • Các loại chế độ kế toán áp dụng hiện hành;
 • Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp cho từng loại hình DN.

Các loại chứng từ kế toán trong DN:

 • cách xác định các chứng từ được phép hạch toán và theo dõi kế toán;
 • Phân biệt các chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật thuế. Cách đọc các loại chứng từ;
 • Hóa đơn tài chính;
 • Tờ khai xuất nhập khẩu.

Hệ thống tài khoản và cách sử dụng tài khoản tương ứng với các phát sinh tài chính của DN thương mại, XNK, sản xuất:

 • Các sai phạm thường xảy ra trong từng tài khoản và biện pháp phòng tránh, xử lý rủi ro.

Định khoản và hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh thực tế trong các DN thương mại, XNK, SX:

 • Các chứng từ phát sinh;
 • Phân bổ chi phí, CCDC;
 •   Khấu hao TSCĐ;
 • Hạch toán và xử lý bán thanh lý CCDC, TSCĐ;
 • Hàng bán bị trả lại, chiết khấu, giảm giá;
 • Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu;
 • Sản xuất, tính giá thành thành phẩm hoàn thành nhập kho;

Các vị trí kế toán trong DN:

 • Các tài khoản quản lý;
 • Cách hạch toán;
 • Các công việc và báo cáo phải thực hiện hàng ngày, tháng, quý, năm.
Phần 2: Thực hành hạch toán học kế toán chuyên sâu các nghiệp vụ kế toán phát sinh

– Quy trình hạch toán kế toán khép kín các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong DN thương mại nội địa, XNK, sản xuất theo ngày, tháng, năm: 

 • Từ khi nhận chứng từ, phân loại tính hợp lý chứng từ  đến khi tính được kết quả kinh doanh.

Thực hành hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh của từng vị trí kế toán nội bộ trong DN; Cách sản xuất, tính giá thành sản xuất.

Thực hành quy trình hạch toán của các loại hình DN thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất:

 • Thực hành cho đến khi học viên thành thạo.

Thực hành quy trình hạch toán trên bộ chứng từ thực tế gồm các hóa đơn, chứng từ của DN thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, sản xuất.

Phần 3: Thực hành lập chứng từ kế toán – Ghi chép sổ sách – Báo cáo các vị trí kế toán – BCTC trên Excel

Cách lập các loại chứng từ kế toán, hóa đơn bán hàng; Cách lưu trữ chứng từ đảm bảo tra cứu khoa học.

Các hình thức ghi sổ và quy trình ghi chép sổ sách kế toán:

 • Từ chứng từ lên từng loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế. (Sổ chi tiết, sổ cái, bảng phân bổ khấu hao, bảng lương, Bảng phân bổ chi phí SX, Bảng tính giá thành thành phẩm hoàn thành…).

Quy trình lập báo cáo tài chính: Cách lập tất cả các bảng biểu trong BCTC theo quy định.

Thực hành lập chứng từ kế toán, ghi chép các loại SSKT từ bộ chứng từ thực tế trên Excel của tất cả các vị trí kế toán khác nhau:Từ khi lập chứng từ —> Ghi chép SSKT —> Lập và tính giá thành SX,–> Lập các loại báo cáo —>BCTC.

Kỹ năng kiểm tra sai sót chứng từ, SSKT, báo cáo, BCTC và cách điều chỉnh sai sót trước năm tài chính hoặc tại năm hiện tại.

Phần 4: Thực hành lập chứng từ – Ghi chép sổ sách – Báo cáo các vị trí kế toán – BCTC trên phần mềm

Cách sử dụng phần mềm kế toán:

 • Kỹ năng lập chứng từ, hạch toán, kiểm tra SSKT,
 • kiểm tra các loại báo cáo,
 • kiểm tra phát hiện sai sót và điều chỉnh BCTC.

Thực hành lập chứng từ kế toán, ghi chép các loại SSKT từ bộ chứng từ thực tế trên Phần mềm kế toán của tất cả các vị trí kế toán khác nhau: 

 • Từ khi lập chứng từ => Ghi chép SSKT => Lập và tính giá thành sản xuất => Lập các loại báo cáo => BCTC.

Kỹ năng kiểm tra sai sót chứng từ, SSKT, báo cáo, BCTC và cách điều chỉnh sai sót trước năm tài chính hoặc tại năm hiện tại trên phần mềm kế toán.

Phần 5: Học Kế toán thực hành lập các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm.

Phân tích nội dung các loại thuế của DN: Cách phòng tránh sai sót và biện pháp xử lý các sai sót đã có.

Cách điều chỉnh số liệu khai báo thuế sai sót trong các kỳ báo cáo trước kỳ báo cáo hiện tại.

Đăng ký khóa học đến trực tiếp Trung tâm Kế toán Bắc Ninh tại địa chỉ:

– Số 05 – Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, TP Bắc Ninh ( đối diện trường cao đẳng nghề cơ điện Bắc Ninh).

– ĐT: 0222 6 53 2222  – Hotline: 0378.405.222

– Email:  ketoantfa.bn@gmail.com

Bình luận của khách

Tư vấn ngay