kinh nghiệm khi làm kế toán thuế

Một số kinh nghiệm khi làm kế toán thuế

Sau khi học xong, hầu hết các bạn sinh viên đều bỡ ngỡ với công việc và không biết cách xử lý tình huống khi phát sinh. Bạn không có kinh nghiệm trong khi các nhà tuyển dụng thì luôn đòi hỏi kinh nghiệm từ bạn. Chính vì vậy, Trung tâm Kế toán Bắc Ninh đào tạo kế toán chuyên nghiệp cung cấp Khóa học Kế toán thực hành  và khóa kế toán tổng hợp thuế giúp Học viên trải nghiệm thực tế, làm tất cả các công việc của Kế toán thuế. Dưới đây, Trung tâm Kế toán Bắc Ninh sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm khi học kế toán thuế giúp các bạn giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

1. Hàng tháng cần thực hiện công việc:

Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra và theo trình tự ngày tháng. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày tháng.

2. Khi hạch toán trên phần mềm kế toán bạn cần phân biệt được:

Hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định,công cụ, dụng cụ vì có thể hàng hóa của công ty này nhưng sẽ là tài sản của công ty khác và ngược lại.

3. Khi hạch toán hóa đơn đầu ra :

Cần phân lại đâu là hóa đơn bán hàng hóa, đâu là doanh thu dịch vụ, đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào tài khoản tương ứng.

4. Chú ý khi kê khai thuế:

Hóa đơn nhập khẩu thì khi nào có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu bạn mới được kê khai vào tháng nộp tiền. Thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy để nộp tiền kê khai. Nhà xuất khẩu nước ngoài không có mã số thuế.

5. Cần lưu trữ hóa đơn khoa học,

Giấy nộp tiền các loại thuế nên photo nhiều bản, nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng bạn nên mang tờ photo tránh mất chứng từ không chứng minh được công ty đã nộp tiền vào NSNN.

6. Khi kê khai nên chú ý kiểm tra chỉ tiêu 25 trên HTKK.

7. Hàng tháng nên hạch toán :

Và phần mềm kế toán rồi mới xuất dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng có trùng với nhau giữa HTKK và phần mềm kế toán hay không? Nếu sai bạn đang HT sai thuế hoặc kê khai sai. Chỉnh lại cho đúng trước khi nộp tờ khai. Đặc biệt cuối năm tài chính.

8. Khi lập bảng cân đối cần biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu,…

9. Cần thống nhất các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết và tổng hợp.

Một vấn đề về hàng tồn kho các bạn thường sau đó là xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý khi hạch toán dẫn tới sai báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết làm sai báo cáo tài chính.  Tương tự, đối với công cụ dụng cụ và tài sản cố định.

10. Kinh nghiệm quyết toán thuế:

Trước khi lập báo cáo tài chính bạn cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý . Từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN kết chuyển lại mới lập BCTC

11. Hàng tháng bạn nên biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như trên:

Thuế, chi phí, lợi nhuận… thì đến cuối năm bạn sẽ không vất vả trong việc lập BCTC.

Trên đây là 1 số kinh nghiệm cơ bản mà kế toán thuế cần lưu ý. Để thực hành 1 cách bài bản bạn có thể tham gia lớp học kế toán thực tế của trung tâm kế toán Bắc Ninh.

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay