Kết Quả Sếp Loại Lớp Kế Toán Trưởng K17

Kết Quả Sếp Loại Lớp Kế Toán Trưởng K17

BỘ TÀI CHÍNH – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM KẾ TOÁN BẮC NINH

Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG K 17- BẮC NINH

STT Họ tên Năm sinh SĐT Địa chỉ Xếp hạng
1 Nguyễn Thị Ngát 08/02/90 01689958901 Bắc Ninh Khá
2 Nguyễn Thị Hà 05/19/90 0965059198 Bắc Giang Khá
3 Trần Thị Hương Mai 10/04/83 0935151786 Thái Nguyên Khá
4 Trần Thị Lệ Duyên 06/14/92 0972301531 Bắc Giang Khá
5 Nguyễn Thị Mai Bích 09/02/90 0977009073 Bắc Ninh Khá
6 Ngô Thị Hoàng Yến 12/26/88 0987432994 Bắc Ninh Khá
7 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/18/89 0984938954 Hòa Bình Khá
8 Chu Thị Hồng Giang 11/03/88 0979351900 Lạng Sơn Khá
9 Đặng Thị An 01/15/87 0984280856 Bắc Giang Khá
10 Hà Thị Phương 01/20/90 0972811612 Bắc Giang Khá
11 Vũ Thị Hưởng 07/16/88 01696948223 Bắc Giang Khá
12 Nguyễn Thị Mây 08/23/85 09735379497 Bắc Ninh Khá
13 Vương Thanh Nga 04/10/82 0912999891 Bắc Ninh Khá
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/22/89 01665357012 Bắc Ninh Khá
15 Ngô Thị Bình 05/12/83 0974663045 Bắc Giang Khá
16 Trần Thị Minh 11/12/87 0976598300 Bắc Giang Khá
17 Lại Thị Hồng 07/25/88 0915838535 Thái Bình Khá
18 Nguyễn Thị Đào 06/19/88 01656062380 Bắc Ninh Khá
19 Tô Hương Nguyên 09/05/90 0989746372 Bắc Giang Khá
20 Nguyễn Thị Huyền 01/09/86 0904381423 Bắc Ninh Khá
21 Nguyễn Thị Huệ 05/24/87 0965653439 Bắc Giang Khá
22 Nguyễn Thị Huệ 02/14/86 0936944188 Bắc Ninh Khá
23 Trần Lệ Tuyết 04/10/83 01686798129 Nam Định Khá
24 Bùi Thị Yến Anh 11/18/91 0975479246 Phú Thọ Khá
25 Nguyễn Thị Thu 06/29/86 0974183067 Bắc Ninh Khá
26 Nguyễn Thị Phượng 06/03/84 0989461898 Bắc Ninh Khá
27 Lê Thị Hiền 02/26/89 0979620692 Bắc Ninh Khá
28 Nguyễn Thị Vinh 08/20/85 0975370682 Bắc Ninh Khá
29 Trần Thị Tình 08/24/86 01683305586 Bắc Ninh Khá
30 Nguyễn Thị Bích Vân 06/01/88 0902026630 Bắc Ninh Khá
31 Nguyễn Văn Thu 15/07/84 0983122262 Hưng Yên Khá
32 Lê Mạnh Hùng 19/12/78 01688622990 Nam Định Khá
Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay