Kế toán thuế – Vay vốn cá nhân cần thủ tục gì

Kế toán thuế – Vay vốn cá nhân cần thủ tục gì?

Vay vốn cá nhân cần thủ tục gì? Kế toán thuế phải làm gì khi sổ quỹ tiền mặt bị âm. Đó là câu thường gặp ở các bạn mới đến với lớp học kế toán thuế cũng như các sinh viên mới ra trường. Trung tâm kế toán Bắc Ninh sẽ giúp bạn có một câu trả lời chính xác nhất.

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
Chương 2, điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp
1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
= > Vậy kể từ ngày 1/3/2014 các doanh nghiệp không được giao dịch trong việc góp vốn, mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt sẽ bị sai luật.
= > Giao dịch cho , mượn tiền nếu dùng tiền mặt không bằng tiền gửi đều không hợp pháp theo quy định của luật này.
= > Theo điều trên chỉ nghiêm cấm các doanh nghiệp và hạn chế doanh nghiệp trong hoạt động giữa tiền => Nghị định này ra đời.

Vậy nếu doanh nghiệp âm tiền mượn của cá nhân thì sao?
– Hợp đồng vay mượn tiền không lãi.
– Phiếu thu tiền nếu chuyển khoản càng tốt.
– Biên bản kiểm kê tiền mặt (kiểm đếm số lượng).

Cá nhân không phải là pháp nhân nên không bị chịu ràng buộc về mặt pháp lý như doanh nghiệp = > cá nhân có quyền sử lý và sử dụng tài sản của mình và các mục đích chủ quan và khách quan khác => trường hợp này dùng tiền mặt vẫn được chấp thuận.

Vậy đối với cá nhân thì việc: cho vay, cho mượn, biếu tặng…bằng tiền mặt thì đều vẫn chấp nhận bình thường, chỉ cấm vận giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa cơ quan tín dụng với doanh nghiệp.

Với cá nhân nếu cho vay mà hàng tháng doanh nghiệp có trả lãi xuất  thì:
Trước khi trả lãi xuất cho cá nhân đó thì phải giữ lại 5% thuế TNCN nộp cho cơ quan thuế với Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ –  NƠI HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP UY TÍN TẠI BẮC NINH

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay