Kế toán thuế cần biết những công việc gì

Kế toán thuế cần biết những công việc gì

Khi các bạn mới ra trường, bạn nào cũng có riêng cho mình một câu hỏi trong lòng, và theo như ketoanbacninh.net thì hầu hết các bạn đều băn khoăn là không biết một nhân viên kế toán,

Đặc biệt là mới tiếp xúc với lớp học kế toán thuế sẽ phải làm gì, các thủ tục thuế phải làm ra làm sao. Khi bạn đi làm, chắc chắn bạn sẽ được nhân viên cũ ở Công ty hướng dẫn, nhưng bạn cũng cần phải nắm bắt một số thông tin cơ bản về công việc mà bạn làm.

Sau đây là Công việc của một kế toán thuế cần nắm bắt được:

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh
– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở
– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGt đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất
– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty
– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh
– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh
– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất(nhóm thuế xuất, đơn vị cơ sở)
– Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan

Xem thêm:

– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế
– Lập bảng kê danh sách lưu trữ bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian như tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng
– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời có phát sinh
– Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế , soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện
– Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
– Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật
– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn(mở sổ giao và ký nhận)
– Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn ở các cơ sở
– Hàng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ
– Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở

Kết luận:

Nếu bạn nắm bắt được tất cả những công việc trên tin chắc rằng bạn sẽ là một kế toán giỏi và có thể trở thành nhân viên của bất cứ công ty nào, vì vậy hãy đăng ký ngay lớp học kế toán thuế tổng hợp của trung tâm kế toán Bắc Ninh, chúng tôi sẽ giúp bạn điều đó.

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay