Hoàn thiện hồ sơ kế toán

Hoàn thiện hồ sơ kế toán

Hệ thống hồ sơ sổ sách kế toán được coi là “bộ mặt” phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thể hiện việc tổ chức, quản lý chuyên nghiệp của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Hệ thống Hoàn thiện hồ sơ kế toán

Hệ thống hồ sơ sổ sách kế toán được coi là “bộ mặt” phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, chính xác chứng tỏ tài chính của một doanh nghiệp được theo dõi cẩn thận, chỉnh chu và thể hiện việc tổ chức, quản lý chuyên nghiệp của ban lãnh đạo doanh nghiệp…

Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang bị rơi vào tình trạng thiếu nhân sự kế toán giỏi. Bên cạnh đó, tình trạng kế toán doanh nghiệp chỉ lập được các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm mà không thực hiện được việc hạch toán đúng sổ sách hiện nay khá phổ biến. Thậm chí báo cáo tài chính hàng năm nộp cho cơ quan thuế là những “con số ảo”.

Để giúp các doanh nghiệp khắc phục tình trạng này, Trung tâm kế toán ABS hiện đang cung cấp dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán, rà soát, xem xét lại tất cả các giấy tờ có liên quan cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.

Cam kết của ABS:

Đội ngũ nhân viên có bề dày kinh nghiệm và sự bảo hành đến khi quyết toán xong, chắc chắn Trung tâm kế toán ABS sẽ là địa chỉ tin cậy để Quý khách hàng có nhu cầu dọn dẹp sổ sách kế toán.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán, nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào chúng tôi sẵn sàng giải đáp, tư vấn, và thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật

Dưới đây là nội dung chi tiết của công việc của dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán:

1. Hoàn thiện chứng từ theo quy định của cơ quan thuế

– Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.

Nhận chứng từ của doanh nghiệp về để thực hiện công việc.

Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

– Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính

+ Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi, căn cứ từ chứng từ gốc.

+ Lập các chứng từ ngân hàng liên quan, các phiếu kế toán khác.

– Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2. Kiểm tra, hoàn thiện tính hợp lý trong hạch toán thuế.

Dựa vào sổ sách đã có của doanh nghiệp sẽ kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

Thực hiện điều chỉnh lại các sai sót trong hạch toán theo quy định cho phép.

3. Kiểm tra lại các nội dung liên quan đến các khoản thuế.

Doanh thu chịu thuế: Kiểm tra các hóa đơn đầu ra để đảm bảo doanh thu chịu thuế đã hạch toán đủ và đúng; và bổ sung kịp thời cho doanh nghiệp trong trường hợp chưa hạch toán.

Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn chi phí mua vào, chi phí lương, chi phí khác

Giá vốn hàng bán: Kiểm tra hàng hóa nhập, xuất, giá thành.

4. Kiểm tra hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.

Trường hợp doanh nghiệp đã có sổ sách và khi kiểm tra phát hiện sai sót ít: sẽ bổ sung các sổ thiếu và điều chỉnh các sổ bị sai theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp bị thất lạc hoặc không có sổ sách: sẽ lập lại toàn bộ sổ sách kế toán theo báo cáo tài chính doanh nghiệp đã nộp.

5. Quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Trong năm tài chính: Thực hiện giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.

Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Thông tin liên hệ:    Điện thoại: 02226 53 2222
                                 Hotline: 0378 405 222

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay