Hạch toán trả trợ cấp thai sản

Hạch toán trả trợ cấp thai sản

Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản của BHXH mới nhất theo thông tư 200

1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phần trừ vào lương của nhân viên:

Nợ các TK 622, 623,627, 641, 642 (số tính vào chi phí SXKD)

Nợ TK 334 ­ Phải trả người lao động (số tiền trừ vào lương người lao động)

Có TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Nợ TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386)

Có các TK 111, 112,…

2. Khi tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,…) phải trả cho công nhân viên:

Nợ TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3383)

Có TK 334 ­ Phải trả người lao động (3341).

3. Khi nhận được tiền của BHXH trả:

Nợ TK 111, 112: Số tiền bên BH chi trả.

Có TK 3383

4. Khi trả tiền trợ cấp (ốm đau, thai sản, tai nạn,…) cho công nhân viên:

Nợ TK 334. Số tiền BH mà người lao động được nhận

Có TK 111, 112…

Bạn có thể tham khảo thêm: Chế độ thai sản mới nhất

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm:

Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, ghi:

Nợ TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3382)

Có các TK 111, 112,…

Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3382).

Các bạn muốn học cách lập báo cáo tài chính, kỹ năng quyết toán thuế có thể tham gia: khóa học kế toán tổng hợp thực tế

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay