Dịch vụ xử lý các lỗi của hóa đơn

Xử lý các tình huống về hóa đơn

Xử lý các tình huống về hóa đơn
Văn bản pháp luật về hóa đơn, chứng từ kế toán
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn quy định về quản lý hóa đơn.
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về khởi tạo hóa đơn điện tử
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư về thuế trong đó có thông tư 39
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư về thuế trong đó có thông tư 39
 • Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của 3 thông tư 39;119 và TT26
 • Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Những kế toán viên khi làm việc tại doanh nghiệp khi đã có hóa đơn tài chính (Hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng) rồi thì các bạn sử dụng hóa đơn tài chính đó như thế nào cho đúng,

Các bạn cần phải giải quyết các tình huống như sau:

 • Phân biệt các loại hóa đơn (Hóa đơn bán lẻ, hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng cũng như hóa đơn đặc thù như thế nào).?
 • Khi nào thì viết hóa đơn tài chính cho khách hàng ?
 • Cách lập một số chỉ tiêu trên hóa đơn như thế nào?
 • Khi viết hóa đơn mà danh mục mặt hàng nhiều hơn số dòng trên tờ hóa đơn thì sẽ xử lý như thế nào?
 • Khi viết hóa đơn sẽ xảy ra trường hợp là hóa đơn viết sai những chỉ tiêu trên hóa đơn mà không ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào?
 • Khi viết hóa đơn sẽ xảy ra trường hợp là hóa đơn viết sai những chỉ tiêu trên hóa đơn mà ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào?
 • Trường hợp khách hàng trả lại hàng thì sẽ xử lý như thế nào?
 • Mua hàng hóa dưới 200.000 cho mỗi lần mua sẽ xử lý như thế nào?và còn nhiều trường hợp khác nữa…

Nếu bạn cần tư vấn thêm hãy liên hệ tới ABS theo số 0378 405 222 để được tư vấn miễn phí nhé. ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ của ABS như sau:

 

 

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay