Để trở thành một kế toán trưởng cần những điều kiện gì?

Để trở thành một kế toán trưởng cần những điều kiện gì?

Câu hỏi này được rất nhiều bạn băn khoăn khi mới ngồi trên chiếc ghế kế toán trưởng.

Sau đây Kế toán Bắc Ninh sẽ giới thiệu cụ thể những tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành một kế toán trưởng.

Trước tiên, ta sẽ bỏ qua những điều kiện cần có của một nhân viên kế toán như kiến thức về kế toán, sự cần cù,…vì những điều đó chắc hẳn các bạn đã được giáo viên hướng dẫn nhiều lần ở giảng đường.

Mọi người đều biết rằng: Bản lĩnh của một kế toán trưởng không nằm ở học kế toán trưởng giỏi hay cái giấy chứng chỉ Kế toán trưởng!

 Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

– Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:
Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ;
Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;
Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có  chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
– Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.
– Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

– Kế toán trưởng có trách nhiệm:
Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
Lập báo cáo tài chính.
– Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
– Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

  • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

Trên là những gì kế toán trưởng cần phải có, nếu bạn đang muốn trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp hãy ngâm cứu thật kỹ nội dung trên và nắm bắt một cách cụ thể nhất.

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222
Hotline: 0378 405 222

 

 

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay