Đề Kiểm Tra Số 1 K18

Đề Kiểm Tra Số 1 K18

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

***

ĐỀ KIỂM SỐ 1.

(Thời gian: 90 phút, Học viên được sử dụng tài liệu)

Câu  1:

Anh (chị) hãy trình bày hình thức ghi sổ kế toán đang áp dụng tại đơn vị mình. Cho ý kiến nhận xét.

Câu 2:

Ở doanh nghiệp X có tình hình sau: (doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo  phương pháp kê khai thường xuyên) (đơn vị: 1.000 đồng):

1. Ngày 1-12 doanh nghiệp xuất kho bán cho công ty B một số hàng hóa với  tổng giá thành thực tế 900.000, trong đó: tổng giá bán chưa có thuế: 1.200.000.Công ty B chấp nhận thanh toán (theo thỏa thuận thời hạn thanh toán 20 ngày).

Xuất bán cho doanh nghiệp tư nhân C một số hàng hóa. Giá bán chưa VAT: 1.000.000 ; Giá vốn 800.000; khách hàng đã chấp nhận thanh toán.

2. Ngày 04-12 công ty B vay ngân hàng, trả bằng chuyển khoản số tiền:  200.000 về số tiền hàng mua ngày 1-12. .

 3. Ngày 11-12 công ty B chuyển TGNH thanh toán nốt số tiền mua hàng ngày 01/12 (sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán được hưởng). Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng.

 4 . Ngày 20-12 doanh nghiệp nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm nghiệm vật tư của công ty B, do một số hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hai bên đồng ý giảm giá hàng bán. Số tiền được giảm là 100.000. Doanh nghiệp trả lại bằng tiền mặt, (giá vốn 75.000 đ).

5. Ngày 25-12, mua hàng của doanh nghiệp tư nhân C:

Giá bán chưa có thuế: 700.000.Thuế VAT 10%.

6. Ngày 28-5 nhận được thông tin giám đốc doanh nghiệp tư nhân C chết do tai nạn.

7. Chi phí bán hàng khác tập hợp trong tháng: 80.000, chi bằng tiền mặt.

 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng đã tập hợp được: 15.000, chi bằng tiền mặt.

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành: 15.000

Cuối năm, doanh nghiệp trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền còn phải trả Doanh nghiệp C sau khi đối trừ công nợ.

 Yêu cầu:

Tính toán,, xác định kết quả kinh doanh .Lập định khoản.

Tài liệu bổ sung:

Doanh nghiệp quy định chiết khấu cho khách hàng thanh toán trước thời hạn 10 ngày được hưởng 2% trên tổng giá thanh toán.

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

                                       ………………….Hết……………….

Xem thêm:

 

 

 

 

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay