Đào tạo Kế toán nguyên vật liệu

Đào tạo Kế toán nguyên vật liệu

Công việc của kế toán nguyên vật liệu’’Công cụ dụng cụ” là gì?

Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, là đối tượng lao động đã qua sự tác động của con người.

Nguyên vật liệu được phân chia thành nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ, việc phân chia này không phải dựa vào đặc tính vật lý, hóa học hoặc khối lượng tiêu hao mà dựa vào sự tham gia của chúng vào việc cấu thành nên sản phẩm mới.

Công cụ dụng cụ cũng là tư liệu LĐ nhưng không có đủ những tiêu chuẩn quy định và giá trị và thời gian sử dụng của TSCĐ. Trong quá trình thi công xây dựng, chi phí sản xuất cho ngành xây dựng gắn liền với việc sử dụng nguyên – nhiên vật liệu, máy móc và các thiết bị thi công xây dựng.

Mô tả công việc của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ:

Kế toán là công cụ phục vụ việc quản lý kinh tế.

Để đáp ứng một cách khoa học và hợp lý, xuất phát từ đặc điểm của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ và yêu cầu quản lý thì chức năng của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện phân loại, đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ cho phù hợp với nguyên tắc, với yêu cầu quản lý thống nhất của nhà nước và quản trị của doanh nghiệp.

Tổ chức thống nhất chứng từ, tài khoản kế toán tổng hợp,  ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời về số lượng, chất lượng, giá trị thực tế nhập xuất tồn và quá trình sử dụng tiêu hao cho sản xuất của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ.

Tham gia phân tích, đánh giá kế hoạch mua bán, kiểm kê đánh giá lại nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ.

Tham gia phân tích, đánh giá kế hoạch mua bán, kiểm kê đánh giá lại NVL – CCDC theo quy định của nhà nước.

Vận dụng đúng các phương pháp hạch toán, hướng dẫn kiểm tra các bộ phận thực hiện các chế độ, lập báo cáo về NVL – CCDC  phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành phân tích kinh tế.

Để đăng ký học vui lòng liên hệ: 02226.53.2222- Hotline: 0378.405.222

Website: http://ketoanbacninh.net

Xem thêm : Khóa học kế toán tổng hợp thuế thực tế Bắc Ninh

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay