Công việc của kế toán trưởng

Công việc của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là: 

  • Vị trí quan trọng nhất trong phòng kế toán, đồng thời cũng là vị trí gặp nhiều khó khăn trở ngại.
  • Vì vậy cần phải tìm hiểu rõ nhiệm vụ và công việc cần làm để tránh gặp những sai lầm không đáng có;

Nhiệm vụ điều hành:

– Là người lãnh đạo của phòng, chịu trách nhiệm trước công ty, tổ chức, của phòng do mình phụ trách;

– Chịu trách nhiệm quản lý chung,

– Kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực kế toán,

– Nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty

– Tham mưu cho giám đốc và ban lãnh đạo công ty ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty, tổ chức;

– Tổ chức công tác quản lý và điều hành,

– Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thuộc thẩm quyền trách nhiệm của mình;

Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chiến lược của công ty;

Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ công việc của phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn,

Đảm bảo công việc của phòng luôn hoạt động hiệu quả cao nhất, thường xuyên đánh giá năng lực của các nhân viên để bố trí công việc chính xác hiệu quả nhất;

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ cho phòng mình, ngoài ra tham gia tất cả các cuộc họp

Nhiệm vụ chuyên môn:

Là người trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn.

Vốn của các dự án của công ty chi cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh, marketing…;

Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn, quản lý chi tiêu của công ty,

Quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính khác,

Nhằm đảm bảo cho nguồn tài chính của công ty;

Xây dựng hệ thống thu thập thông tin, phân tích, định hướng,

Đánh giá hoạt động của công ty theo tháng, quý, năm;

Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban giám đốc phân công;

– Trách nhiệm:

Kế toán trưởng có trách nhiệm:

  • Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của công ty;
  • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán,
  • Đảm bảo việc chính xác về số liệu, đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh của công ty;
  • Chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm,
  • Chi phí, hàng hóa, đầu vào đầu ra, thiết bị máy móc, con người…;
  • Từ đó đưa ra giải pháp xử lý phát triển;

Ngoài ra còn làm các công việc khác khi phát sinh, hoặc làm theo chỉ đạo của ban giám đốc….;

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các khóa đào tạo của trung tâm:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Địa chỉ: Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Bắc Ninh

SĐT: 02226.53.2222- Hotline: 01678.405.222

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay