Công việc cụ thể kế toán trường học phải làm hằng ngày

Công việc cụ thể kế toán trường học phải làm hằng ngày

Kế toán là một vị trí quan trọng không thể thiếu tại trường học.

Vậy kế toán trường học phải làm gì hàng ngày?

Đây là câu hỏi luôn được nhiều bạn khi học kế toán trường học thắc mắc. Chính những bạn học kế toán mới ra trường thường không được tiếp cận thực tế nên không nắm bắt được những công việc hàng ngày tại ngôi trường của mình, chính vì vậy ketoanbacninh.net sẽ giới thiệu với các bạn những công việc kế toán trường học phải làm hằng ngày là gì ? để giúp cho các bạn tiếp cận thực tế cụ thể hơn.

Công việc cụ thể kế toán trưởng học phải làm hằng ngày
Công việc cụ thể kế toán trưởng học phải làm hằng ngày

Nhiệm vụ của kế toán trường học là gì?

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong Trường.
 • Tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu,…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

Công việc của kế toán trường học là gì?

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến ….

Với chia sẻ trên, hy vọng các bạn học kế toán mới ra trường sẽ nắm bắt được cụ thể công việc của một kế toán trường học là gì, mình phải làm gì trong ngày hôm nay và ngày mai, giải quyết những công việc đó thật tốt và chi tiết.

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay