Công việc cần làm của một kế toán tổng hợp là gì

Công việc cần làm của một kế toán tổng hợp là gì?

Rất nhiều bạn sinh viên Kế toán mới ra trường chưa hình dung được ngoài thực tế thì kế toán tổng hợp phải làm những việc gì???? Sau đây Trung tâm đào tạo ABS xin mô tả các công việc của người kế toán tổng hợp phải làm trong Doanh nghiệp thực tế , chi tiết và cụ thể hàng ngày, tháng, quý, năm.

 1. Trách nhiệm và công việc của Kế toán tổng hợp:

 + Công việc hàng ngày:

 • Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD ….thực hiện thu tiền/ chi tiền….
 • Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho ( nhập – xuất – tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
+Công việc hàng tháng:
 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • Tính lương cho cán bộ công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ …Hoạch toán các khoản phân bổ đó.
 • Tính và trích khấu hao TSCĐ, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm kê TSCĐ định kỳ 6 tháng.
 • Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Lập các báo cáo thuế theo quy định.
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của nhà quản lý.
+ Công việc hàng quý:
 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN  theo quý ( nếu DN có đủ điều kiện khai báo thuế GTGT theo quý)
 • Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Lập các báo cáo nội bộ ( theo yêu cầu của nhà quản lý).
 • Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.
+ Công việc hàng năm:

a,  Đầu năm:

 • Nộp tiền thuế môn bài ( đối với những DN đã và đang hoạt động )
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với những doanh nghiệp mới thành lập).
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như:

+ Kết chuyển lãi, lỗ năm tài chính cũ

+ Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

       b,  Cuối năm:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo quản trị .
 • In sổ sách theo quy định.

Quyền hạn của một kế toán tổng hợp:

 • Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai.
 • Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định.

Quan hệ công việc:

 • Quan hệ nội bộ:

+  Tất cả các nhân viên và phòng ban trong công ty.

+  Nhân sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán.

+  Nhận thông tin và thông tin trực tiếp từ kế toán viên.

 • Quan hệ bên ngoài:

+  Cục thuế

+  Ngân hàng

+ Khách hàng

+ Nhà cung cấp.

Trên đây là những công việc của người kế toán phải làm, tùy vào từng DN mà công việc có thể thay đổi theo yêu cầu của DN. Và để làm tốt công việc của kế toán tổng hợp thì các bạn cũng cần phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định, và để làm được điều đó các bạn có thể tham gia khóa : KẾ TOÁN TỔNG HỢP cho người chưa biết gì hoặc KẾ TOÁNTHUẾ cho người đã học qua kế toán.

Mọi thông tin chi tiết  xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Địa chỉ:Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Bắc Ninh

ĐỂ ĐĂNG KÍ HỌC: 02226.53.2222- HOTLINE: 01678.405.222

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay