Cách xử lý hóa đơn viết sai

Cách xử lý hóa đơn viết sai

Kế toán mới ra trường khi viết hóa đơn bị sai sót là điều không thể tránh khỏi. và 1 số trường hợp hay xảy ra đó là: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…

Sau đây trung tâm kế toán ABS sẽ hướng dẫn các bạn sử lý các trường hợp đó.

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 39/2014/TT-BTCngày 31 tháng 03 năm 2014
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015.

Thường thì sẽ có những trường hợp sau:

 1. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

  Cách xử lý:
  Bước 1: – Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.(ghi lý do sai)
  Bước 2: – Lập lại hóa đơn mới là xong.
  Hóa đơn viết sai và đã xé khỏi cuống:

  Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai:Cách xử lý:
  Bước 1: – Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
  Bước 2: – Kẹp lại vào quyển hóa đơn ( dùng băng keo dính khéo để không bị lộ vết rạn ..)

       Bước 3: – Lập lại hóa đơn mới.

2. Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

Cách xử lý:
Bước 1: – Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai  ( theo TT39)

          Bước 2: – Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại và hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế)

3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:

a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)

Cách xử lý:
Bước 1: – Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

          Bước 2: – Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

 Note: Không phải kê khai hóa đơn trên.

Lưu ý:

 Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

 1. b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (ảnh hưởngđến số tiền và tiền thuế): Cách xử lý:
  Bước 1: – Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai,
  Bước 2: – Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 

Để nắm rõ hơn về cách xử lý  hóa đơn viết sai ,Cách làm kế toán thuế thực tế chuyên sâu: Kê khai thuế, lập tờ khai quyết toán thuế … bạn có thể tham gia: lớp học kế toán tổng hợp và thuế thực tế tại bắc ninh hoặc liên hệ trực tiếp

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Địa chỉ: Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Bắc Ninh

SĐT: 02226.53.2222- Hotline: 0378.405.222

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay