Cách kiểm tra bảng cân đối phát sinh

Cách kiểm tra bảng cân đối phát sinh

Rất nhiều bạn tham gia lớp học kế toán thuế trả khi lên được báo cáo tài chính nhưng lại không biết là đúng hay sai, và nếu có phát hiện sai thì không biết phải xử lý như thế nào? Kế toán thuế Bắc Ninh xin chia sẻ 1 số thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính nhanh và chính xác.

– Việc đầu tiên các bạn cần kiểm tra đó là:

Kiểm tra xem tất cả các TK kế toán trên Bảng cân đối phát sinh có số dư đúng với bản chất của nó hay chưa.

– Kiểm tra số dư TK 131, 331

Xem có khớp với công nợ phải thu của khách hàng và phải trả cho nhà cung cấp hay không, kiểm tra lại với công nợ thực tế với khách hàng và NCC.

– Kiểm tra số dư TK 133

Trên bảng CDSPS đã trùng với các tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý hay chưa?

– Kiểm tra số dư TK

chi phí trả trước ngắn hạn” ,“chi phí trả trước dài hạn” được bao nhiêu rồi mở bảng phân bổ CCDC ra để đối chiếu số tiền còn lại trên bảng phân bổ CCDC có số liệu trùng khớp với nhau hay không? Nếu không bằng nhau ta xem lại cách phân bổ CCDC hoặc định khoản kế toán bị sai.

– Kiểm tra số dư trên TK 156

Và mở bảng chi tiết nhập xuất tồn kho xem số liệu có trùng khớp với nhau hay không? Nếu như số liệu giữa bảng cân đối SPS với báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn không khớp có thể do các nguyên nhân sau:
Định khoản sai tài khoản .
Xuất bán trước khi có hóa đơn nhập mua.
Đơn giá xuất bạn tính sai khi ghi nhận giá vốn hàng xuất bán.

– Kiểm tra việc khấu hao TSCĐ.

Kiểm tra đối chiếu trên bảng trích khấu hao so sánh với số liệu trên bảng cân đối SPS xem khấu hao lũy kế có bằng với số dư của TK 214 hay không , Kiểm tra khung thời gian khấu hao TSCD theo đúng khung thời gian quy định hiện hành,

– Kiểm tra TK 3334:

Đây là 1 vấn đề kế toán thường sai sót. Chúng ta so sánh số thuế TNDN 4 quý đã nộp so sánh với số thuế TNDN phải nộp cả năm và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN có thể là tăng thêm hoặc giảm đi.
        Nếu tăng thêm ghi:

Nợ TK 821.
Có TK 3334.
Nếu giảm so với tạm tính ghi:
Nợ TK 3334.
Có TK 821 phần tiền thừa trước khi lập BCTC.

– Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt:

Nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt không được âm quỹ tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Vì nếu tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý ngay bằng các nghiệp vụ vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.

– Kiểm tra tài khoản ngân hàng

So với sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12 hay chưa? Nếu sai tìm lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng & có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng….

– Kiểm tra xem doanh thu TK 511

Có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai hay không.

Tham khảo thêm:

Bình luận của khách

Tư vấn ngay