Các vấn đề cơ bản về thuế môn bài

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay còn gọi là lệ phí môn bài là sắc thuế trực thu và đây được coi là khoản thuế doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức… phải nộp khi đăng ký hoạt động kinh doanh.

Thuế trực thu là một loại thuế thu trực tiếp từ khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh… Thuế trực thu có đặc điểm đó là thuế mà người, hoạt động, tài sản chịu thuế và nộp thuế là một.

Thuế môn bài được thu hàng năm.

Dich-vu-tron-goi

Các đối tượng phải nộp thuế

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP(nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 Đối tượng được miễn thuế

Các trường hợp được miễn thuế bao gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhânnhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên;

        Không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã;

         Hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp;

        Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

        Địa bàn miền núi được xác định thequy định của Ủy ban Dân tộc.

 Mức thu thuế phí môn bài

Nhiều bạn đặt ra câu hỏi thuế môn bài được thu hàng năm như vậy. Vậy mức thu lệ phí được tính dựa vào đâu?

Căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí thì mức thu thuế được tính dựa trên:

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư
 • Tổng doanh thu.
Vậy khi nào thì mức thu thuế môn bài dựa trên một trong 2 yếu tố trên? Mời các bạn xem tiếp nội dung chi tiết như sau:
 • Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư lớn hơn 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm
 • Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/năm.
 • Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm.

Các bạn cần tìm hiểu rõ hơn thì có thể liên hệ ngay tới số 0378 405 222 

Nhân viên của ABS sẽ tư vấn miễn phí cho bạn hiểu rõ hơn

 

 

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay