Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

Các từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

Theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, để các kế toán thuế dễ dàng viết hóa đơn GTGT hơn dành cho trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

– “Phường” thành “P”;

– “Quận” thành “Q”,

– “Thành phố” thành “TP”;

– ”Việt Nam” thành “VN”;

– “Cổ phần” là “CP”;

– “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”;

– “Khu công nghiệp” thành “KCN”;

– “Sản xuất” thành “SX”;

– “Chi nhánh” thành “CN”…

Chia sẻ cho kế toán cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

+ Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

“Phường” thành “P”;

“Quận” thành “Q”,

“Thành phố” thành “TP”,

“Việt Nam” thành “VN” 

“Cổ phần” là “CP”,

“Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”,

“khu công nghiệp” thành “KCN”,

“sản xuất” thành “SX”,

“Chi nhánh” thành “CN”…

Nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

+ Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng:

Thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

+ Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có):

Thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy Hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy Hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một Hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy Hóa đơn phát sinh trong ngày.

+ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua:

Thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy các kế toán khi viết hóa đơn sẽ dễ dàng hơn và không sợ nếu như không đủ chỗ để viết đủ tên hay địa chỉ của khách hàng rồi, chúc các bạn thành công trong công việc kế toán của mình nha.

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay