Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế

Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Những trường hợp nào không phải kê khai nộp thuế GTGT là câu hỏi gây băn khoăn cho rất nhiều doanh nghiệp. Bởi chính sách về thuế, đặc biệt là thuế GTGT, những năm gần đây được điều chỉnh và thay đổi liên tục. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có cái nhìn chính xác hơn về vấn đề này, ABS xin được chia sẻ một vài thông tin hữu ích đến quý khách hàng.

Trường hợp không phải nộp thuế

Theo điều 5, thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác (tiền lãi trái phiếu, cổ tức, lợi nhuận được chia)

Khi nhận được các khoản tiền trên, doanh nghiệp không cần lập hóa đơn GTGT, doanh nghiệp chỉ cần lập chứng từ thu tiền tương ứng (Phiếu chi, biên bản đối trừ công nợ,…..) 

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, bao gồm các trường hợp: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Khi mua hàng hóa, dịch vụ của các đối tượng trên doanh nghiệp cần chuẩn bị các hỗ trợ giấy tờ khác để tính vào chi phí hợp lý, vì cơ quan thuế sẽ không bán hóa đơn lẻ trong các trường hợp này.

  • Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ
  • Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT

>> Xem thêm:

Dịch vụ kế toán ở Bắc Ninh

Dịch vụ làm báo cáo thuế tại Bắc Ninh

Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Làm báo cáo thuế tại Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222

>> Xem thêm:

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay