Các mức xử phạt vi phạm thuế

Các mức xử phạt vi phạm thuế

Quy định mức phạt khi làm mất hóa đơn Giá Trị Gia Tăng: Theo thông tư 10/2014/TT- BTC  và thông tư 176/2016/TT-BTC của bộ tài chính.

I: Mất hóa đơn GTGT  khi chưa làm thông báo phát hành hóa đơn:

  • Không sử phạt:

Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng;

  • Phạt cảnh cáo:

Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 –> thứ 10, kể từ ngày mất, cháy, hỏng và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt;

  • Phạt 600.000 – 18.000.000vnd:

Nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10;

II: Mất hóa đơn đi mua của cơ quan thuế:

  • Không sử phạt:

Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với thuế trong vòng 5 ngày;

  • Phạt cảnh cáo:

Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 –> hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6000.000vnd;

  • Phạt 600.000 – 8.000.000vnd:

Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10;

III: Mất hóa đơn Giá Trị gia Tăng đầu ra:

  • Phạt cảnh cáo: Nếu làm mất các liên hóa đã lập sai và đã xóa bỏ và đã xuất hóa đơn khác thay thế;
  • Phạt 10.000.000 – 20.000.000vnd: Nếu làm mất liên 2(giao cho khách hàng) nhưng mà khách hàng chưa nhận được( dù hóa đơn đó đã lập hay chưa lập. Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán từ 200.000vnd trở lên;
  • Phạt 20.000.000 – 50.000.000vnd: Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

Lưu ý: nếu bị mất hóa đơn(liên 2: Giao khách hàng) do bị cướp, giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.

IV: Mất hóa đơn đầu vào:

  • Phạt từ 4.000.000 – 8.000.000vnd:

Do làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập(liên giao cho khách hàng) để hoạch toán kế toán, kê khai thuế, thanh toán vốn ngân sách;

Lưu ý:

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn

Hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì không bị xử phạt tiền.

Để được tư vấn vui lòng liên hệ tới hoặc:

Đến trực tiếp Trung tâm Kế toán Bắc Ninh tại địa chỉ:

Số 05 – Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, TP Bắc Ninh ( đối diện trường cao đẳng nghề cơ điện Bắc Ninh)

Hotline: 0378.405.222

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay