Các bước đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Các bước đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32).

Tìm nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử so sánh giá xem bên nào rẻ thì đăng ký.

Sau khi đăng ký họ sẽ làm hợp đồng và tạo mẫu hóa đơn cho bên mình duyệt, sau khi duyệt thì họ sẽ đem đến cho bên mình ký đóng dấu vào 2 bản hợp đồng mỗi bên giữ 1 bản. Hóa đơn mẫu họ đem sang là bản PDF thì đơn vị đóng dấu treo vào để sau này gửi cùng thông báo phát hành.

Bước 2: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục của Thông tư 32)

Việc phát hành sẽ có 02 trường hợp:

  1. Công ty mới thành lập, hoặc đã thành lập được một thời gian nhưng chưa phát hành hóa đơn. Công ty thực hiện phát hành hóa đơn điện tử –> Sẽ có bước kiểm tra doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn (giấy, tự in..) chuyển qua phát hành hóa đơn điện tử –> sẽ không có bước kiểm tra doanh nghiệp của cơ quan thuế.

Sau 3 ngày là việc tính từ ngày gửi 3 mẫu kể trên lên chi cục thuế. Nếu không có phản hồi thì doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Hình thức nộp

– Nếu nộp bản giấy thì gồm:

+ Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32 (in 2 bản để khi lên nộp thì đem 1 bản về lưu)

– Nộp qua phần mềm hóa đơn điện tử

– Nộp qua mạng trang nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi bằng bản cứng tới cơ quan thuế.

Liên hệ:

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222
Hotline: 0378 405 222
Website: www.ketoanbacninh.net

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay