Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ:

1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Xem thêm: Lịch khai giảng mới nhất của trung tâm ABS:

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ

2.  Phương pháp và trách nhiệm ghi

–  Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

–  Ở Mục II  ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

–  Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

–  Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

–  Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Bạn về việc thanh lý TSCĐ.

–  Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

–  Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

Xem thêm về dịch vụ kế toán:

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay