Bãi bỏ mẫu 06/ Doanh nghiệp không phải đăng ký mẫu 06/GTGT

Bãi bỏ mẫu 06/ Doanh nghiệp không phải đăng ký mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017

Ngày 20 tháng 09 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC – Bãi bỏ – Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT hay chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Ngày  06/11/2013  cải cách việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/11/2017.

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 93/2017/TT-BTC, hay Công văn số 4253/TCT-CS là:

  1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT 

Trước đây:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

  1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Trước đây:

Khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.
Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực (Tức ngày 05/11/2017):

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

3. Bổ sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Dưới đây, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Dịch vụ ABS. xin được UPLOAD toàn bộ Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC:

*** Chi tiết tại: Công văn số: 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 

nguồn được tham khảo từ trang khác

Liên hệ: 

Hotline: 0378 405 222-( Đào Tạo)- 0962.511.222( Dịch vụ)

Website: www.ketoanbacninh.net 

Hoặc tham khảo một số dịch vụ dưới đây của chúng tôi

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay