LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2017

Tên khóa học Lịch khai giảng Lịch học
Khóa học tin học văn phòng 06/11/2017 Tối thứ 2.4.6
18/11/2017 Tối thứ 3.5.7
Khóa kế toán tổng hợp thuế TMSX (dành cho người đã học kế toán cơ bản) 26/11/2017 Ngày CN
08/11/2017 Tối thứ 2.4.6
Khóa toán tổng hợp A-Z (dành cho người mới bắt đầu) 17/11/2017 Tối thứ 2.4.6
19/11/2017 Ngày CN
Khóa kế toán trưởng doanh nghiệp K28 12/11/2017 Ngày CN
Khóa AutoCAD cơ bản 10/11/2017 Tối thứ 2.4.6

Tư vấn ngay