Xử lý hóa đơn lập sai

1- Tình huống thứ nhất: Doanh nghiệp có hóa đơn lập sai nhưng chưa xuất cho khách hàng

Hóa đơn lập sai chưa xé khỏi quyển hóa đơn
Không xé hóa đơn đã lập sai mà gạch chéo lên các liên của hóa đơn đó (vẫn lưu giữ số hóa đơn đã viết sai tại quyển hóa đơn).
Lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường.
Hóa đơn lập sai đã xé khỏi quyển hóa đơn
Gạch chéo các liên của hóa đơn đã lập sai và lưu giữ lại hóa đơn đó (kẹp lại vào quyển hóa đơn hoặc lưu giữ riêng).
Lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường.
Có thể thấy rằng, trong tình huống này, doanh nghiệp chủ động hoàn toàn trong việc xử lý các hóa đơn đã lập sai; miễn rằng đảm bảo lưu trữ đầy đủ các hóa đơn đó và xuất hóa đơn mới cho đúng.
Xem thêm>>> 

2-Tình huống thứ hai:

Doanh nghiệp có hóa đơn lập sai và đã xuất cho khách hàng; nhưng đôi bên chưa kê khai thuế đối với hóa đơn đó
B1 doanh nghiệp liên hệ, thông báo với khách hàng về sai sót.
B2 đôi bên cùng nhau lập Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai; trong đó, phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn. Đồng thời, doanh nghiệp thu hồi lại hóa đơn đã lập sai từ khách hàng.
B3 doanh nghiệp lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường; ngày lập hóa đơn mới là ngày lập biên bản thu hồi hóa đơn.
Doanh nghiệp gạch chéo lên các liên của hóa đơn lập sai đã thu hồi lại và lưu giữ chúng đầy đủ.

3-Tình huống thứ ba:

Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn lập sai cho khách hàng và đôi bên đã kê khai thuế đối với hóa đơn đóCach-xu-ly-hoa-don

3.1

Hóa đơn lập sai số lượng hàng hóa, sai đơn giá, sai thuế suất thuế giá trị gia tăng, sai số tiền thuế giá trị gia tăng, tổng thanh toán.
Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai; trong đó, ghi rõ các sai sót.
Doanh nghiệp (bên bán) lập hóa đơn mới để điều chỉnh (Hóa đơn điều chỉnh) và xuất cho khách hàng. Ngày lập hóa đơn mới là ngày lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

3.2

Hóa đơn lập sai ngày tháng, tên hàng hóa, đơn vị tính, mã số thuế…(sai sót không ảnh hưởng đến số tiền).
Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai; trong đó, ghi rõ các sai sót.
Bên bán lập hóa đơn mới để điều chỉnh cho phần sai sót (Hóa đơn điều chỉnh). Ngày lập hóa đơn mới là ngày lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.(Vì đây là những sai sót không ảnh hưởng đến tiền, nên hóa đơn điều chỉnh này bên bán và bên mua không phải kê khai thuế. Hóa đơn điều chỉnh và Biên bản điều chỉnh sẽ được kẹp cùng với hóa đơn viết sai để giải trình sau này).

3.3

Hóa đơn lập sai về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế của bên mua
Đôi bên chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai, chứ không cần phải xuất Hóa đơn điều chỉnh
Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ các điều chỉnh (tăng/giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số mấy, ký hiệu là gì; Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ABS

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222
Hotline: 0378 405 222
Website: www.ketoanbacninh.net

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay