Tư vấn/Hỏi đáp kế toán

Câu hỏi: Kính gửi Bộ Tài Chính! Ngày 03/03/1998 Bộ Tài Chính có ra công văn số 562-TC/HCSN về việc mức chi hành chính sự nghiệp năm 1998. Mức chi đối với giáo dục và đào tạo được thực hiện theo biểu số 1 của công văn này. Vậy cho tôi hỏi, hiện nay mức chi đào tạo này còn được áp dụng để tính đền bù chi phí đào tạo cho sinh viên không? Và nếu công văn đã hết hiệu lực thì đã có văn bản nào thay thế chưa? Kính mong Bộ tài chính giải đáp giùm tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Hiện nay, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 (công văn số 562-TC/HCSN đã hết hiệu lực thi hành). Vì vậy, đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định tại Quyết định số 59 nêu trên để thực hiện.

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay