Hỏi đáp kế toán

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang làm trưởng phòng tổ chức của 1 đơn vị công lập có thu được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí thuộc sở giao thông vận tải. Hiện tôi đang rà soát hồ sơ để trình bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng có hai nhân sự hồ sơ như sau: Nhân sự thứ nhất:Bằng Thạc sĩ kinh doanh thương mại do Trường Đại học Thương mại cấp;Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh do Trường Đại học dân lập Quản lý và kinh doanh cấp; có Chứng chỉ kế toán trưởng; trên gian công tác về kế toán trên 3 năm. Nhân sự thứ 2:Bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp; Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng do trường Kinh tế Quốc dân cấp;có Chứng chỉ kế toán trưởng; trên gian công tác về kế toán trên 3 năm. Theo Thông tư 163/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013,thì tôi thấy nhân sự thứ nhất không thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nên không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán để bổ nhiệm kế toán trưởng. nhân sự thứ hai thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nên đủ điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán để bổ nhiệm kế toán trưởng. Tôi làm vậy có đúng với các quy định hiện hành không? Mong sớm nhận được câu trả lời, trân trọng cảm ơn.

trả lời:

Điểm b, khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán (2003) quy định tiêu chuẩn của kế toán trưởng là “Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên”;Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định “Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là những người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước”.

Xét trường hợp cụ thể của đơn vị bạn thì nhân sự thứ hai tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán theo quy địn

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay