Chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ thì trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi lao động nữ được nghỉ như sau:
a) Mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi;
b) Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam
Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo chế độ hợp đồng lao động?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 về điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:
– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay