Cách tra cứu hóc đơn điện tử đúng

Bước 1:

Truy cập vào website tra cứu thông tin hóa đơn

Bước 2:

Sau khi các bạn đã truy cập vào trang web tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng. Các bạn vào mục “thông tin hóa đơn”, chọn “tra cứu một hóa đơn” như hình bên dưới:

Bước 3:

Màn hình sẽ hiện ra các thông tin như hình dưới

– Các bạn chỉ cần nhập đầy đủ 4 chỉ tiêu (có dấu (*)) -> Click “Tìm kiếm”.

– Nếu muốn tra cứu các loại hóa đơn khác như: Bưu điện, bưu chính, viễn thông. Các bạn click vào: “Hóa đơn bưu chính viễn thông”.

Bước 4:

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin. Và nhấp vào ô “Tìm kiếm” để tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu chính xác, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau:

– Trường hợp hóa đơn thay thế:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế. Đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp. Và trạng thái hóa đơn là “Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số…”.

– Trường hợp hóa đơn điều chỉnh:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp và trạng thái hóa đơn là “Là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số…”.

– Trường hợp hóa đơn bị điều chỉnh:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp và trạng thái hóa đơn là “Hóa đơn đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số…”.

– Trường hợp hóa đơn xóa bỏ:

Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn thay thế đồng thời hiển thị trạng thái MST người bán. Cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp và trạng thái hóa đơn là “ Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số…”.

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay