Cách làm tạm BCTC để nộp đúng hạn

Cách làm tạm BCTC để nộp tạm trước đúng hạn

Nhiều bạn dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không xong BCTC đúng hạn => Nếu để qua ngày 30/03/2020 nộp thì sẽ bị phạt chậm nộp => Trong trường hợp này phải xử lý thế nào để DN mình tránh bị phạt nộp chậm.

Theo chị Hà thì các em nên làm tạm BCTC để nộp cho đúng hạn đã. Xong rồi làm tiếp khi lên được BCTC đầy đủ và chuẩn, chính xác rồi thì ta sẽ nộp lại (Vì Báo cáo tài chính hay tờ khai chúng ta đều được phép nộp lại đến trước khi cơ quan thuế có quyết định quyết toán).

Vậy Nguyên tắc làm BCTC tạm như thế nào? Chị chia sẻ cụ thể như sau:

– Doanh thu TK 511 phải cộng hết từ các Tờ khai các quý (Phần này không áng trừng được đâu) nhé.

– Tiền gửi ngân hàng (TK 112) => Số dư phải khớp với Bảng đối chiếu Số dư với ngân hàng hoặc là trên Sổ phụ.

– Vốn điều lệ TK 411 bao giờ cũng phải bằng Số vốn thể hiện trong Đăng ký kinh doanh.

– Số dư TK 133 sẽ phải khớp với Tờ khai thuế tháng 12 (Hoặc Quý 4/2019).

– Thuế TNCN (TK 3335) sẽ phải khớp với Tờ khai thuế TNCN tháng 12 hoặc là Quý 4/2019.

– Đầu kỳ năm nay phải đúng với cuối kỳ năm trước (Phần này chỉ cần nhập vào nên mọi người chú ý nhập đúng nhé) => Các em có thể tải BCTC năm trước xuống để điền cho chính xác đầu kỳ năm nay

Ngồn: Sưu tầm

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay