Các khoản tính và không tính đóng Bảo hiểm xã hội

Các khoản tính và không tính đóng Bảo hiểm xã hội

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì từ 01/01/2016 đến hết năm 2017, sẽ tăng các khoản thu nhập để tính đóng bảo hiểm xã hội. Vậy các khoản thu nhập bắt buộc phải tính để đóng bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào?

Trả lời :

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Luật BHXH 2014, từ 1/1/2016 đến hết năm 2017 các khoản thu nhập bắt buộc phải tính để đóng BHXH bao gồm: Tiền lương, Phụ cấp lương (là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ).
Phụ cấp chức vụ, chức danh, Phụ cấp trách nhiệm, Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Phụ cấp thâm niên, Phụ cấp khu vực, Phụ cấp lưu động, Phụ cấp thu hút, Các phụ cấp có tính chất tương tự.
Các khoản không tính đóng BHXH bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến. Theo đó, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Ngoài ra, các khoản tiền sau cũng không tính đóng BHXH như: Tiền ăn giữa ca, Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay