Cách ghi hóa đơn GTGT

Cách ghi hóa đơn GTGTRate this post Cách ghi hóa đơn GTGT khi số hàng hóa dịch vụ nhiều hơn

Read more

Nộp thừa tiền thuế/tiền phạt xử lý như thế nào

Nộp thừa tiền thuế/tiền phạt xử lý như thế nào5 (100%) 1 vote Nộp thừa tiền thuế/tiền phạt xử lý

Read more

Trình tự thủ tục xử lý hàng hóa vật tư hư hỏng

Trình tự thủ tục xử lý hàng hóa vật tư hư hỏngRate this post Trình tự thủ tục xử lý

Read more

Những tình huống kế toán thường gặp. Bạn đã biết chưa?

Những tình huống kế toán thường gặp. Bạn đã biết chưa?Rate this post Những tình huống kế toán thường gặp

Read more

Cách xử lý các tình huống trường hợp liên quan đến Hóa Đơn GTGT

Cách xử lý các tình huống trường hợp liên quan đến Hóa Đơn GTGTRate this post Cách xử lý các

Read more

Cách tính thuế môn bài

Từ ngày 01/1/2017 theo nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định: Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình;

Read more

Tư vấn ngay