khóa học : Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Khóa học: ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BCTC

Ở mỗi doanh nghiệp dù quy mô có như thế nào thì trách nhiệm cuối cùng cũng như thúc đẩy sự phát triển nằm ở các Giám đốc điều hành (CEO).  Và nhiệm vụ của các CEO không chỉ đơn thuần là điều hành được doanh nghiệp của mình mà phải là người nắm chắc kiến thức về tài chính doanh nghiệp, về báo cáo tài chính và phải phân tích được các chỉ số tài chính của doanh nghiệp mình.

Liệu các CEO có cần:

– Xác định các chỉ số tài chính quan trọng và tỷ lệ được tiết lộ trên bảng cân đối kế toán và mối quan hệ của chúng với báo cáo lợi nhuận và thiệt hại?

– Theo dõi mức độ hàng tồn kho so với doanh thu dự kiến, các khoản phải thu và tiền mặt?

– Làm thế nào để tính toán những ngày khoản phải thu và những ngày khoản phải trả, hiểu mối quan hệ giữa chúng, và sự tác động của mối quan hệ lên tiền mặt? 

Khóa học Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính sẽ giúp các CEO tìm hiểu và định hướng các vấn đề sau:

Nội dung khóa học.

Phần 1 : Giới thiệu về hệ thống Báo cáo tài chính

 – Quy định về chế độ kế toán và mẫu biểu báo cáo tài chính tại Việt Nam

– Các nguyên tắc lập vào trình bày báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán và các thông tin được truyền tải

– Báo cáo kết quả kinh doanh và các thông tin được truyền tải

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và các thông tin được truyền tải

 Phần 2 : Giới thiệu về phân tích BCTC và phương pháp phân tích BCTC

 – Khái niệm về phân tích Báo cáo tài chính

 – Điều kiện của phân tích báo cáo tài chính

– Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính

Phần 3 : Phân tích cấu trúc tài chính và Cân bằng tài chính

 – Khái niệm về Kết cấu tài chính

 – Nguồn dữ liệu phân tích

 – Phân tích cơ cấu nguồn vốn

 – Phân tích cơ cấu tài sản

– Phân tích cân bằng tài chính

Phần 4 : Phân tích khả năng thanh toán

– Khái quát về tình hình thanh toán

 – Phân tích về khả năng thanh toán

 – Phân tích về vòng quay công nợ

– Phân tích hệ số khả năng thanh toán

 Phần 5 : Phân tích khả năng sinh lời

 – Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi

– Phân tích khả năng sinh lợi của tài sản

– Phân tích khả năng sinh lợi của vốn

 – Phân tích khả năng sinh lợi của chi phí

 Phần 6 : Phân tích dấu hiệu của khủng hoảng tài chính và khả năng phá sản

– Các dấu hiệu của khủng hoảng

 – Dự phòng và đối phó khủng hoảng.

ABS – CÙNG BẠN ĐI TỚI THÀNH CÔNG

Để đăng ký khóa học vui lòng liên hệ

Trung tâm đào tạo ngắn hạn ABS

  • ĐT: 0222 653 2222
  • Hotline:0378 405 222 – tuyển sinh
  • Email: daotao01.abs@gmail.com
2.3/5 - (3 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay