Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh tại bắc ninh

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh nhanh chóng tại Bắc Ninh

Do nhu cầu kinh doanh của công ty chẳng hạn như:

 • Thuê văn phòng rộng hơn, tìm một vị trí kinh doanh tốt hơn… cần thực hiện nội dung thay đổi đó mà chưa biết thực hiện những nội dung gì? Chi phí thực hiện thay đổi địa chỉ là bao nhiêu? Thời gian bao lâu?  kèm theo những thủ tục pháp lý liên quan ra sao.

Để hỗ trợ tốt nhất khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nội dung này, chúng tôi thực hiện hỗ trợ bằng dịch vụ thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh công ty cụ thể :

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh
Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh gồm những tài liệu sau:

 • Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (Thông tư – Bộ tài chính).
 • Hồ sơ được lập làm 2 bản gửi cho Chi cục thuế chuyển đi và chi cục thuế chuyển đến.
 • Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh trong trường hợp này.

Lưu ý:

Chi Cục thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC gửi đến Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đến trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chuyển địa điểm.

Thủ tục thực hiện

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty TNHH một thành viên)
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty TNHH hai Thành viên trở lên)
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty TNHH hai Thành viên trở lên)
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty Cổ phần)
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty (Công ty Cổ phần)
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
 • Bìa hồ sơ.
 • Chi phí dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh của công ty

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ ABS luôn tự hào là Công ty uy tín  trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thực hiện  thủ tục chuyển địa điểm công ty cũng như các thủ tục pháp lý khác của doanh nghiệp.

Nếu bạn có nhu cầu cần hỗ trợ từ dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty uy tín này, xin vui lòng liên lạc với Công ty, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý vị thực hiện thủ tục này.

SĐT: 0962.511.222

 

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay