Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại bắc ninh

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại bắc ninh

Nhận làm báo cáo tài chính cuối năm cho các loại hình doanh nghiệp

 • Công ty bạn đang lo lắng về báo cáo tài chính cuối năm?
 • Công ty Bạn muốn thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm?

Theo sự chuyên nghiệp hóa trong hoạt động kinh doanh mà mọi người giao dịch với nhau cũng ngày một chuyên nghiệp hơn.

Một trong các cách thể hiện sự chuyên nghiệp đó là việc giao dịch dưới tư cách pháp nhân là một Công ty.

Mỗi tháng có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập và có đến 90% chủ doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời về chính sách thuế và kế toán.

Hầu hết các doanh nghiệp khi mới thành lập tài chính đều rất eo hẹp nên các chủ doanh nghiệp thường chọn giải pháp tự mình kê khai thuế hoặc thuê các kế toán ít kinh nghiệm nhằm giảm thiểu các chi phí.

Vì vậy cuối năm các doanh nghiệp mới hoàn thành được khâu kê khai thuế, còn hệ thống sổ sách chưa được làm kịp thời hoặc có làm nhưng cũng chưa hoàn thiện được điều này rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp khi quyết toán thuế

Xuất phát từ thực trạng trên. Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính hoàn thiện sổ sách cho các doanh nghiệp.

Các công việc của dịch vụ làm báo cáo tài chính như sau:

 • Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doanh nghiệp nắm bắt.
 • Rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với chứng từ gốc và điều chỉnh ngay nếu có sai sót.
 • Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp trong năm qua và biện pháp khắc phục
 • Nhập chứng từ và thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….
 • Cân đối lãi lỗ và báo cho doanh nghiệp biết.
 • Chốt số liệu, lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
 • Xin dấu doanh nghiệp và đi nộp sau đó bàn giao bản gốc cho chủ doanh nghiệp ngay sau khi nộp.
 • In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ:

công ty TNHH đào tạo và tư vấn dịch vụ ABS

Đ/c: Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc

ĐT: 0222 3 856 278 – Hotline: 0378 405 222

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay