Xử lý khi mất hóa đơn mua hàng( liên 2)

Cách xử lý khi mất hóa đơn mua hàng

Nhiều bạn kế toán có kinh nghiệm lâu năm nhưng chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ? Vậy nếu có gặp thì các bạn xử lý như sau……..

Xử lý khi mất hóa đơn mua hàng

Hỏi:

Tôi làm kế toán tại một Cty, do tính bất cẩn đã làm mất một tờ hóa đơn mua hàng. Vậy, cho hỏi tôi phải làm thế nào để có chứng từ kê khai thuế và ghi sổ kế toán.

Trả lời:

Tại Điểm 2 Điều 24 Thông tư số 39/2014/ TT – BTC,ngày 31/3/2014, quy định:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (vídụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

“Chúc các bạn thành công- Trung tâm đào tạo ngắn hạn ABS”

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay