Quy định về hoàn thuế nhập khẩu.

Các doanh nghiệp có nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, khi nhập khẩu phải nộp một khoản tiền thuế nhập khẩu không nhỏ.

Vậy khi xuất khẩu, có được hoàn thuế nhập khẩu không? Các quy định để được hoàn thuế nhập khẩu là gì? Kế toán thuế ABS xin chia sẻ với các bạn qua bài viết.

Quy định về hoàn thuế nhập khẩu

  1. Đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu

Căn cứ Điều d Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định

 Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm” được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.”

Như vậy, doanh nghiệp được hoàn thuế trong trường hợp đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

  1. Quy định về điều kiện hoàn thuế nhập khẩu

Căn cứ Khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế bao gồm:

a, Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

b, Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu

c, Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu

d, Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.”

Căn cứ quy định trên, những doanh nghiệp có đủ điều kiện sau, được hoàn thuế nhập khẩu:

  • Những đơn vị nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu
  • Có cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với vật tư nguyên liệu, linh kiện nhập về
  • Sản phẩm sản xuất ra được xuất khẩu
  • Được hoàn thuế tương đương phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu
  • Có thể trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu xuất khẩu hàng hóa.

Theo công văn số: 11080/BTC-TCHQ, hướng dẫn về hoàn thuế nhập khẩu có ghi rõ:

Trường hợp Công ty A Việt Nam nhập khẩu hàng hóa sau đó bán cho Công ty B Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, do Công ty A Việt Nam không có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không trực tiếp sản xuất sản phẩm, không trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu nên không đáp ứng các quy định để được hoàn thuế nhập khẩu nêu tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.”

Theo quy định trên, nếu công ty nhập hàng về, nhưng không tổ chức sản xuất mà bán ngay cho đơn vị khác, không đủ điều kiện như đã nên trên, sẽ không được hoàn thuế nhập khẩu

Mời các bạn tham khảo công văn số: 11080/BTC-TCHQ

Mời các bạn đọc thêm bài viết:

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay